Continuering samenwerking jeugdopleiding

29 januari 2014

De reeds bestaande samenwerking in de jeugdopleiding van FC Groningen en SC Cambuur wordt met drie jaar verlengd. Daarmee onderstrepen beide betaald voetbalorganisaties het belang van de gezamenlijke jeugdopleiding RVO FC Groningen/Cambuur. De samenwerking startte op 1 juli 2010 en werd vorig seizoen tussentijds al een keer met een jaar verlengd.

Daar waar in Nederland diverse bestaande samenwerkingsverbanden worden beëindigd, zien FC Groningen en SC Cambuur juist wel toekomst in de bestaande constructie. Een belangrijke pijler daarbinnen is vooral dat beide BVO’s de eigen cultuur weten te bewaken en die niet ten koste van alles proberen samen te vlechten. Nieuwbouw
Beide clubs hebben onlangs plannen rond nieuwbouw gepresenteerd. In Leeuwarden zijn de gesprekken voor een nieuw stadion in volle gang en is het trainingscomplex voor de jeugd
net totaal gerenoveerd. In Groningen zal er in 2015 een geheel nieuw Topsportzorgcentrum verrijzen op de huidige jeugdaccommodatie Corpus den Hoorn. Daarmee onderstrepen beide clubs nog eens de belangrijke rol binnen het betaalde voetbal in het Noorden. Duidelijk signaal
Volgens manager technisch zaken Henk Veldmate van FC Groningen is het een duidelijk signaal dat de continuering voor nog eens minimaal drie jaar wordt voortgezet. “Hieruit blijkt dat beide partijen sterk het gevoel hebben dat de samenwerking steeds beter wordt en de goede kant op gaat. Vorig jaar hebben we tussentijds voor één jaar verlengd omdat we beiden wilden zien welke kant diverse ontwikkelingen zouden opgaan en dat is positief verlopen. Daarom hebben we nu weer voor een wat langere periode gekozen. Door de samenwerking is ons gezamenlijk scoutingsgebied in Noord-Nederland veel groter. Wij hebben een behoorlijk aandeel in Friesland en Cambuur heeft dat door deze samenwerking op haar beurt in de provincie Groningen.” Baat
Algemeen directeur Gerald van den Belt van SC Cambuur kan zich goed vinden in de woorden van Henk Veldmate. “De afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat beide clubs baat hebben bij de samenwerking en zijn zowel bij FC Groningen als SC Cambuur meerdere jeugdspelers doorgestroomd naar de eerste selectie. Bovendien krijgen wij er vanaf het tweede contractjaar een extra D-team bij, wat goed past bij ons beleid met talentontwikkeling als belangrijke pijler. Voor een volksclub als SC Cambuur, die onlosmakelijk verbonden is met de stad Leeuwarden en omliggende regio, is dit heel belangrijk om de nauwe band met het achterland te behouden en versterken.”

Laatste nieuws