Column Jan van Driel: Gemengd voetbal bij de jeugd

28 oktober 2021

De informatie die de KNVB verstrekte over gemengd voetballen bij de jeugd was tot nu toe vrij summier. In competitieverband werd het wel ondersteund, maar een goede onderbouwing over het belang was maar minimaal aanwezig. Zeer recentelijk sprak de KNVB, mede gebaseerd op onderzoeksresultaten, zich uit en vindt gemengd jeugdvoetbal van uitermate groot belang.

Een zeer belangrijk uitgangspunt is om jeugdvoetbal aan te bieden waarbinnen meiden en jongens voetballen in een veilige omgeving, waar ze met plezier beter kunnen leren voetballen.
Gemengd voetballen is leerzaam voor meiden en jongens van alle leeftijden. Tot en met 11 jaar zijn er nauwelijks verschillen die invloed hebben op het gezamenlijk voetballen. De kleine verschillen die er wel zijn, bijvoorbeeld op fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel vlak, zorgen er juist voor dat kinderen van elkaar leren. De KNVB adviseert dan ook om meiden en jongens tot en met 11 jaar gezamenlijk te laten voetballen. Naarmate kinderen ouder worden zien we dat de verschillen groter worden, onder andere dat jongens meer kracht ontwikkelen.

Wat is de KNVB-visie op gemengd voetballen na Onder-11
Het is zelfs toegestaan, dat gemengd voetbal nu ook bij de senioren mag. En de KNVB adviseert om het gemengd voetballen zolang mogelijk voort te zetten. Als meiden op jonge leeftijd starten met gemengd voetbal zullen zij dat zeer waarschijnlijk ook langer gaan doen. Het is realistisch om te zien dat de verschillen op enig moment groter worden en dat verenigingen ervoor kiezen meidenteams samen te stellen om die tegen andere meidenteams te laten spelen. Bij veel convenantverenigingen zien we dit ook terug en zijn er meidenteams van MO13 tot en met MO19. Sommige verenigingen kiezen echter ook voor MO11 teams. En is vaak gebaseerd op het aanbod van het aantal speelsters. De KNVB biedt voor deze categorie wel de mogelijkheid om in competitieverband te spelen.

jan van driel 2

Het Amateurconvenant FC Groningen ondersteunt deze zienswijze van harte en hoopt met de Scholentour, dat vanaf dit seizoen een samenwerkingsverband kent met de KNVB, meer meiden en jongens in beweging en aan het voetballen te krijgen.

Waardevolle informatie over gemengd voetballen is te vinden op de website van de KNVB >>

Laatste nieuws