Aftrekbaar

Stichting FC Groningen in de Maatschappij is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en daardoor kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt het verschil na de aangifte inkomstenbelasting terug. U kunt van dit belastingvoordeel gebruik maken, omdat u meer schenkt met hetzelfde geld (zie rekenvoorbeeld op de pagina Schenken met belastingvoordeel). Aan u de keuze of u het voordeel houdt of schenkt aan stichting FC Groningen in de Maatschappij.

De Wet Inkomstenbelasting kent twee soorten aftrekbare giften: periodieke en gewone giften. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering komen op het inkomen in box 1, 2 of 3.
U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken, hiervoor moet u wel voldoen aan de voorwaarden.

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet
Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, staat uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Wat is een periodieke gift?
Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:
U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als u overlijdt of als uw partner overlijdt.
U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet:
Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Welke voorwaarden dat zijn, leest u bij Ik geef aan een goed doel. Mag ik mijn gift aftrekken?
U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de stichting sluit.
U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Let op!
Een gift die u deed vóór het sluiten van de overeenkomst, is geen periodieke gift, maar een gewone gift. Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.

Wat is een gewone gift?
U mag uw gewone gift aftrekken als u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Voorwaarden:
Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
Uw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk mag u dus niet aftrekken.
U krijgt niets in ruil voor uw gift. Het kopen van een lot is bijvoorbeeld geen gift. Want in ruil krijgt u de kans om iets te winnen.
U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening.
Hou wel rekening met de drempel en het maximum. Want voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.
Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Voorbeeld
Uw drempelinkomen is € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700. Als u € 450 aan gewone giften geeft, berekent u uw aftrek zo:
U geeft in totaal € 450
Daarvan trekt u het drempelbedrag af € 270–
Dus u mag in totaal aftrekken € 180


Hebt u een fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw partner bij elkaar op. En de drempelinkomens ook.

Bron: www.belastingdienst.nl