SOI

Logo SOI nieuwe kleur

Specialistisch Onderwijs Instituut

De scholen van het Specialistisch Onderwijs Instituut (SOI) zijn er voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking of kinderen die langdurig ziek zijn. Het zijn scholen waar leerlingen en medewerkers hun talent kunnen ontplooien. Stichting FC Groningen in de Maatschappij heeft sinds 2019 een samenwerking met onder meer de Johan Friso Mytylschool.

FC Groningen 2

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een beperking of met heftige leerproblemen worden groot en verdienen een volwaardige plek in onze maatschappij. Hóe mooi is het wanneer deze leerlingen een ‘echte’ en waardevolle plek in de maatschappij kan worden gegeven, of naar een echte betaalde baan brengen? Dat is een doelstelling op de scholen binnen het SOI in Groningen.
 
Op onze scholen werkt Specialistisch Onderwijs Instituut samen met FC Groningen aan optimale kansen voor deze leerlingen. Leerlingen die vaak met 2-0 achterstand geboren zijn. Leerlingen die mede daarom enkel en alleen het aller-, állerbeste verdienen!
 
Voetballers van FC Groningen zijn voor vele kinderen en jongeren echte voorbeelden. Het ontmoeten van een profvoetballer of het luisteren naar een verhaal van een speler van FC Groningen kan bijzonder motiverend en inspirerend werken. Het levert een glimlach en fantastische succeservaringen op, die SOI en Stichting FC Groningen in de Maatschappij de jongeren samen enorm gunnen.
 
SOI regelt goed onderwijs; óók als het voor een leerling even tegen zit.
Geïnteresseerd? Je bent altijd van harte welkom. Samen wordt gekeken wat mensen of organisaties voor elkaar kunnen betekenen.
 
www.pjfharen.nl