Menzis

Menzis

Vanaf de oprichting van Stichting FC Groningen in de Maatschappij is Menzis maatschappelijk partner. Samen proberen de zorgverzekeraar en stichting te werken aan de leefkracht van de inwoners in de regio. Vanuit de overtuiging dat een gezond en actief leven mensen helpt om krachtiger in het leven te staan. Het geeft ze een goed gevoel over zichzelf, vergroot het zelfvertrouwen en geeft positieve energie. Binnen Menzis noemt men dit leefkracht!

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp bij Menzis. Naast het duurzaamheidsbeleid dat Menzis heeft op het gebied van de bedrijfsvoering, betekent duurzaamheid voor Menzis als zorgverzekeraar een lang en gezond leven. Dit past uitstekend bij diverse pijlers van Stichting FC Groningen in de Maatschappij. In de samenwerking met FC Groningen wordt jaarlijks gekeken naar de sociale ontwikkelingen in de maatschappij.
 
De jeugd heeft de toekomst en vanuit die gedachte wil Menzis met de Stichting FC Groningen in de Maatschappij jongeren stimuleren een gezonde leefstijl te hanteren. Naast jeugd richt Menzis zich echter ook op andere doelgroepen. Zo probeert Menzis met OldStars Walking Football ouderen uit hun sociaal isolement te halen.

190517EOB3384

Menzis en stichting FC Groningen in de Maatschappij zetten samen diverse projecten op, waarbij de uitstraling en de impact van een profclub (en van voetballers) wordt gebruikt als extra stimulans. De bekendheid van FC Groningen als middel om de Groninger bevolking in beweging te krijgen. Dus topsport als ideaal portaal voor de breedtesport.

www.menzis.nl

191009DSC7635