Menzis

Menzis

Samen met FC Groningen brengt Menzis mensen in beweging. Vanuit de overtuiging dat een gezond en actief leven mensen helpt om krachtiger in het leven te staan. Het geeft ze een goed gevoel over zichzelf, vergroot hun zelfvertrouwen en geeft positieve energie

Als zorgverzekeraar stimuleert Menzis een gezonde levensstijl. Sport is hiervoor een ideaal middel. FC Groningen presenteert zich als een groene, duurzame club en deze focus van de Trots van het Noorden past Menzis uitstekend. Duurzaamheid voor Menzis als zorgverzekeraar is een lang en gezond leven. In de samenwerking met FC Groningen wordt nadrukkelijk gekeken naar de sociale ontwikkelingen in de maatschappij.
 
De jeugd heeft de toekomst en vanuit die gedachte wil Menzis met de Stichting FC Groningen in de Maatschappij jongeren stimuleren een gezonde leefstijl te hanteren. Maar ook werken we samen om ouderen meer te laten bewegen. Om alle lagen van de bevolking in beweging te krijgen, zet Menzis samen met FC Groningen in de Maatschappij diverse projecten op, waarbij de uitstraling en de impact van een profclub en van voetballers wordt gebruikt als extra stimulans. FC Groningen als middel om de Groninger bevolking in beweging te krijgen. Dus topsport als ideaal portaal voor de breedtesport.
 
De projecten die Menzis en FC Groningen samen ondersteunen – en waarop de komende jaren de focus op zal liggen – zijn het FC Groningen G-voetbaltoernooi, de FC Groningen Buurt Battle, Gezond Scoren, Kids United en OldStars.

Pag.31 Menzis