Stichting Cosis

Cosis

Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Met ruim 200 locaties in Groningen en Drenthe zijn ze altijd dichtbij. Een van de locaties is in Euroborg. FC Groningen werkt namelijk al sinds 2003 samen met Cosis, toen nog NOVO geheten. 

Zo voeren de mensen van Cosis – onder goed geschoolde begeleiding – nu al meer dan vijftien jaar klussen uit in en om het stadion van FC Groningen. Eerst aan de Zaagmuldersweg in het Stadion Oosterpark en daarna ook in het huidige Euroborg.
 
Cosis zorgt ervoor dat er kleine schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, die anders minder frequent zouden plaatsvinden. De mensen van Cosis zijn niet meer weg te denken bij FC Groningen. Hun prettige aanwezigheid zorgt voor een lach op de gezichten van de medewerkers en bezoekers in en rond Euroborg.
 
Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een eigen (t)huis, leuk werk en voldoende vrije tijd. Cosis helpt mensen voor wie dat niet vanzelf gaat. Cosis helpt hen een eigen leven te leiden dat past bij hun mogelijkheden, vaardigheden, wensen en ambities.
 
Waar mogelijk wordt geprobeerd kleine stapjes vooruit te maken. Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid is het uiteindelijke doel. Dat doet Cosis via ondersteuning thuis, hulp bij opgroeien, hulp bij dag-invulling en door het bieden van een passende woonvorm

www.cosis.nu

Pag.27 Cosis G-toernooi