Sociale activering

FC Groningen is in augustus 2014 van start gegaan met het project Sociale Activering. De deelnemers aan dit project trainen twee keer per week onder begeleiding van een professionele trainer van de club. Vanuit Restart begeleidt de mobiliteitscoach de deelnemers gedurende het traject.

pag 23 foto 2

Sociale Activering is een initiatief van UWV, FC Groningen en Restart. Met het project worden mensen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, in een half jaar tijd geactiveerd en handvaten aangereikt om zichzelf te ontwikkelen op sociaal gebied.
 
Dit wordt gedaan aan de hand van vier fases:
Fase 1: Binden & relatie opbouw
Fase 2: Levensdoelen stellen
Fase 3: Kennismaken met werk
Fase 4: De toekomst & werk
 
Afhankelijk van de fase in het project worden er themabijeenkomsten georganiseerd waarin de volgende onderwerpen aan bod kunnen komen:

- Algemene gezondheid, voeding en sport;
- Teambuilding;
- Verslaving en geestelijke gezondheidszorg;
- Financiën en verwijsorganisaties;
- Wat vinden we van werk;
- Werknemer competenties.

Aan het eind van het project Sociale Activering wordt aan de deelnemers een passend advies gegeven met betrekking tot een goed vervolg richting de toekomst.

logo Restart
Logo UWV
LogoGroningen-RGB 72-roodzwart