Fit met FC Groningen

Fit met FC Groningen is in het leven geroepen om op basis van het positieve gezondheidsmodel, samen met supporters van de FC en bedrijven uit de regio, vanuit een breder perspectief naar gezondheid te kijken en de eigen leefstijl te verbeteren. Onder professionele begeleiding worden er verschillende gezondheidsthema’s behandeld en komen de deelnemers actief in beweging. Het doel is om bewustwording te creëren en inzicht te geven in het eigen gedrag om vervolgens tools en handvatten aan te reiken om het eigen gedrag positief te beïnvloeden. 

fit met fcg

Positieve gezondheid
Het uitgangspunt van Fit met FC Groningen is het concept ¨Positieve gezondheid¨. Met deze benadering van gezondheid worden deelnemers ondersteund in het omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Deelnemers van Fit met FC Groningen leren zelf de regie over hun leven te nemen middels een 10-weeks lesprogramma. In dit programma wordt gewerkt met de verschillende thema’s van het positieve gezondheidsmodel.

Inhoud van het programma
Fit met FC Groningen is een 10-weeks lesprogramma onder begeleiding van leefstijlcoaches. Het programma is ontwikkeld om zowel supporters als werkgevers en haar werknemers te begeleiden in het verbeteren van de eigen leefstijl. Tijdens de lessen worden de volgende thema´s behandeld:
- Lichaamsfuncties
- Mentaal welbevinden
- Zingeving
- Kwaliteit van leven
- Meedoen
- Dagelijks functioneren