Programma's

Stichting FC Groningen in de Maatschappij heeft gedurende het gehele jaar verschillende maatschappelijke programma’s. Er is bewust gekozen voor programma’s in plaats van projecten wegens het duurzame karakter.
Door middel van ons bereik, onze filosofie en ons netwerk wil FC Groningen zich nog dieper nestelen in de maatschappij. Bewegen zit in het FC Groningen-DNA en dat DNA brengen we graag over naar onze achterban.


Dit gebeurt middels de gevarieerde programma’s voor alle leeftijden die op vier bouwstenen rusten:
Inspireren: Met onze topsportmentaliteit zijn onze spelers een rolmodel en kunnen we vele doelgroepen inspireren.
Motiveren: Door het aanreiken van de juiste faciliteiten en programma’s geven we mensen kansen en motiveren we ze om in beweging te komen.
Ontwikkelen: We zetten in op educatie, groei en onderzoek, gaan actief op bezoek op scholen of clubs zodat jongeren de tools in handen krijgen zichzelf te ontwikkelen.
Verbinden: Om bewegingsarmoede tegen te gaan, zoeken we samenwerkingen. Met andere sportclubs, met partners, met elkaar. We gaan verbinden. Want samen staan we sterker en samen zorgen we dat meer mensen in beweging komen.

Scholentour

Een van de programma’s waarmee FC Groningen vele basisschoolkinderen bereikt en inspireert, is de FC Groningen Scholentour. De Trots van het Noorden heeft de ambitie om iedere basisschool in de provincie Groningen te bezoeken om eenmalig een gymles over te nemen. Waar de afgelopen seizoenen de FC Groningen Scholentour was gefocust op de groepen 5 en 6, worden de leerlingen in groep 3 tot en met 8 van alle basisscholen een gymles aangeboden. 
Tijdens de gymles die wordt gegeven door trainers van FC Groningen wordt specifiek ingezet op breed motorische ontwikkeling. Lees meer

Nationaal Ouderenfonds

OldStars Sport

OldStars Sport is een initiatief om 55-plussers meer en beter te laten bewegen. FC Groningen wil deze groep bewust maken van de voordelen van een actieve leefstijl en daarnaast de sociale contacten van deelnemers bevorderen. Walking Football is hier een onderdeel van. De OldStars van FC Groningen worden tevens ingezet als ambassadeurs om ook amateurclubs te motiveren en te ondersteunen zelf een OldStars-team te starten. Lees meer

181114ERO2505

G-voetbal

FC Groningen is actief betrokken bij het G-voetbal in de regio. Zo organiseert de Trots van het Noorden jaarlijks het FC Groningen G-voetbaltoernooi. En schitteren de spelers van Kids United ook op deze fantastische voetbaldag. 

Kids United
Kids United bestaat uit spelers met zeer uiteenlopende beperkingen. Of je nu een lichamelijke, verstandelijk, downsyndroom hebt of autistisch bent; Iedereen is welkom. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een prachtige sportclub waar iedereen op zijn of haar eigen niveau kan trainen en regelmatig een wedstrijd speelt.
Een stichting met een visie voor de toekomst. Een stichting met als doel de kinderen en jongeren te laten bewegen en plezier te maken.
Lees meer

Fit met FC Groningen

Fit met FC Groningen is in het leven geroepen om op basis van het positieve gezondheidsmodel, samen met supporters van de FC en bedrijven uit de regio, vanuit een breder perspectief naar gezondheid te kijken en de eigen leefstijl te verbeteren. Onder professionele begeleiding worden er verschillende gezondheidsthema’s behandeld en komen de deelnemers actief in beweging. Het doel is om bewustwording te creëren en inzicht te geven in het eigen gedrag om vervolgens tools en handvatten aan te reiken om het eigen gedrag positief te beïnvloeden. Lees meer

logo Restart

Sociale Activering

Sociale Activering is een project van stichting FC Groningen in de Maatschappij in samenwerking met de gemeente Groningen. Sociale Activering geeft jongeren die, om wat voor reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid deze te verkleinen (re-integratie). Dit gebeurt door middel van coaching en sport. Hierbij werkt de stichting samen met re-integratiebureau Restart. Lees meer

Trainen in de Wijk

Trainen in de Wijk is een maatschappelijk initiatief onder de noemer Meer en Beter Bewegen. Gediplomeerde trainers van FC Groningen verzorgen in verschillende wijken in het achterland een voetbaltraining voor geïnteresseerden. Lees meer

Trainen als een Prof

Trainen als een echte FC Groningen prof? FC Groningen Trainen als een Prof is dé plek voor verschillende voetbalactiviteiten die worden georganiseerd door FC Groningen. Bekijk snel de informatie van onder andere de FC Groningen Voetbalschool, de FC Groningen Trainingsdagen, FC Groningen on Tour en Keeperschool. Lees meer

logo pfs Groningen

Playing for Success Groningen

Stichting FC Groningen in de Maatschappij startte in oktober 2010 -samen met diverse onderwijsorganisaties- met het maatschappelijk project Playing for Success Groningen. De Arjen Robben Skybox van de club wordt daarbij op niet-wedstrijddagen omgebouwd tot een leslokaal. FC Groningen biedt met dit unieke traject kinderen van 9 tot en met 14 jaar de kans om in een korte tijd hun zelfvertrouwen en motivatie een 'boost' te geven. Lees meer