Missie en visie

Iedereen in beweging
Bewegingsarmoede is een serieus probleem en prominent aanwezig in het verzorgingsgebied van FC Groningen. Daarom heeft de Trots van het Noorden een missie bepaald: geen bewegingsarmoede in de regio! Hiervoor gaat FC Groningen voetbal aanbieden op scholen, in de wijken en bij de amateurverenigingen. Voor jong en oud, voor jongens en meisjes. Bewegingsarmoede in het verzorgingsgebied kan FC Groningen niet binnen vijf jaar en evenmin alleen oplossen. De club heeft hiervoor partners nodig. Andere topsportclubs, bedrijven, sportverenigingen, overheidsinstanties en andere organisaties die hierin kunnen bijdragen.