Missie en visie

Missie Stichting FC Groningen in de Maatschappij
Door middel van de inbreng van de spelers, het imago, de kennis en expertise van de medewerkers en het stadion van de club wil Stichting FC Groningen in de Maatschappij de kracht van sport inzetten om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving op het gebied van gezondheid, sociale samenhang en educatie binnen het verzorgingsgebied van FC Groningen.

Visie Stichting FC Groningen in de Maatschappij
Stichting FC Groningen in de Maatschappij wil zichzelf positioneren om maatschappelijk actief te zijn binnen het verzorgingsgebied van FC Groningen.