Menzis beweegscore 2018

21 december 2018 / vandaag

Ruim 62.000 mensen zijn structureel aan het sporten via sportieve programma’s van Menzis, waarvan ruim 5.000 in Groningen.
Als Maatschappelijke partner van FC Groningen speelt Menzis een belangrijke rol in het verzorgingsgebied van FC Groningen.

“Deelname mogelijk maken voor kwetsbare groepen”

Menzis wil als coöperatie zonder winstoogmerk meer toegevoegde waarde bieden voor mens en maatschappij. Naast goede en betaalbare zorg zet Menzis zich optimaal in om de leefkracht van ieder mens te versterken.  Leefkracht gaat over de positieve energie die mensen voelen als ze met hun gezondheid bezig zijn, over meedoen in de maatschappij, erbij horen en mentale fitheid. Onder andere met het online gezondheidsprogramma SamenGezond biedt Menzis gezonde ondersteuning. Ook werken ze samen met partners aan sportieve programma’s om mensen structureel meer te laten bewegen. Het afgelopen jaar heeft dat beleid ertoe geleid dat ruim 60.000 mensen structureel zijn gaan sporten. 

Beweegscore 2018

  • Mensen die aan een activiteit meededen                                 138.624
  • Mensen die hierdoor structureel zijn gaan sporten                     62.731

Drempels wegnemen voor kwetsbare groepen

Door mensen enthousiast te maken voor een sport, drempels weg te halen om deel te kunnen nemen en het realiseren van een structureel aanbod werkt Menzis gericht toe naar een structurele sportdeelname. Hierbij hebben ze specifieke aandacht voor mensen die een belemmering hebben om te gaan sporten, zoals jongeren met een fysieke of mentale beperking of eenzame ouderen. Samen met de sportieve partners en partners uit het sociale domein en zorgdomein maakt Menzis een sportieve leefstijl mogelijk voor deze kwetsbare groepen.

Met o.a. het Nationaal Ouderenfonds werkt Menzis samen om ouderen via OldStars, walking football weer in beweging te krijgen en meer sociale contacten op te doen. Ruim 3.500 senioren (60+) beoefenen inmiddels wekelijks  deze voetbalvorm. Uit een onlangs gehouden onderzoek door Het Nationaal Ouderenfonds (december, 2018) blijkt dat bijna driekwart van de deelnemers meer sociale contacten hebben door deelname aan OldStars, walking football en meer dan 60% geeft aan dat hun lichamelijke conditie is verbeterd.

Met Special Heroes werkt Menzis al ruim 10 jaar samen om kinderen met een beperking structureel te laten sporten. Dankzij dit stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkscholen sporten inmiddels meer dan 32.000 kinderen wekelijks.  Dankzij deze samenwerking met het Jeugdfonds Sport kunnen inmiddels 1.000 kinderen met een financiële drempel structureel sporten.
Om mensen uit achterstandswijken in beweging te krijgen organiseren ze met partners (o.a. voetbalclubs, KNLTB) sportieve activiteiten in de wijken om ze te enthousiasmeren voor sport.

Met deze en andere partners zorgt Menzis er dit jaar voor dat voor ruim 62.000 mensen sport nu een vast onderdeel in hun leven is.

Groningers in beweging

In 2018 kwamen 34.372 Groningers met Menzis in beweging van wie er nu 5.332 vast sporten bij een sportclub. Dat gebeurde in Groningen via de samenwerking met deze partners:

KNLTB (2.136)
Special Heroes (2.685)
OldStars, walking football (360)
Kids United (151)

Ook aan korte activiteiten deden veel (29.040) Groningers mee

  • De projecten van FC Groningen in de Maatschappij (3.986)
  • 4 Mijl van Groningen /incl. 4Mijl4You (23.435)
  • Evenementen van Special Heroes (1.330)
  • Tenniskids feest Haren, SKSG Opa-kind dag (289)
Gasterra

Praat mee

Laatste nieuws