Kevin Begois bij voorleesontbijt Mytylschool

14 februari 2019 / vandaag

Woensdag 13 februari 2019 was een heel bijzondere dag op de Mytylschool Prins Johan Friso in Haren, de school voor kinderen met een verstandelijke of motorische beperking. De hele school besteedde aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. Elke school in Nederland doet dit op haar eigen manier. Op sommige scholen lezen meesters en juffen voor en op enkele scholen komen er bijzondere gasten langs. Zo ook bij de Mytylschool Prins Johan Friso in Haren.

FC Groningen bezoek

Daar werden de kinderen verrast door FC Groningen-keeper Kevin Begois en Hans van Tamelen, projectleider Maatschappelijke Projecten van de Stichting FC Groningen in de Maatschappij. Er werd gelezen in de groepen en op het eind een balletje getrapt. Sinds dit kalenderjaar is er een mooie samenwerking tussen de speciaal onderwijsscholen van Openbaar Onderwijs Groningen en FC Groningen in de Maatschappij. Het voorleesontbijt was een zichtbaar mooie eerste uitwerking van de nieuwe samenwerking. De leerlingen genoten volop en kregen de glimlach de rest van de dag niet meer van het gezicht. De samenwerkende partijen gaan de komende jaren meer van die geweldige succesmomenten proberen te creëren, waarbij de leerling de grote winnaar is!

Voorleesontbijt Mytylschool 2
Gasterra

Praat mee

Laatste nieuws