FC Groningen, Hanzehogeschool en Alfa-college tekenen mooie samenwerkingsovereenkomst

30 augustus 2022

FC Groningen, Hanzehogeschool en Alfa-college gaan hun samenwerking intensiveren. Via kennisdeling en het stimuleren van onderzoek gaan de drie partijen nog intensiever samenwerken om onder meer bewegingsarmoede in het verzorgingsgebied van FC Groningen tegen te gaan. De contracten werden voorafgaand aan het thuisduel met Go Ahead Eagles tijdens een speciale bijeenkomst ‘Samen naar een beweegvriendelijke en vitale toekomst’ in de Maatschappelijke skybox van FC Groningen met handtekeningen bezegeld. 

20220821GRONINGENGOAHEAD178

Hanzehogeschool en Alfa-college zetten zich sinds jaar en dag actief in om bewegen en sporten te stimuleren in de regio. Met het opleiden van studenten voor de beroepspraktijk en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek creëren zij samen met het werkveld duurzame oplossingen voor een beweegvriendelijke en vitale toekomst. FC Groningen is trots dat de twee opleidingsinstituten nauw betrokken zijn bij de maatschappelijke en sportieve doelen van de club en een zeer waardevolle rol willen blijven spelen in het samen terugdringen van bewegingsarmoede in onze regio.
 
Maatschappelijke ambitie
Algemeen directeur van FC Groningen Wouter Gudde was net als bestuursvoorzitter van de Stichting FC Groningen in de Maatschappij Max van den Berg, aanwezig tijdens de bijeenkomst voorafgaand aan het gewonnen thuisduel. “We gaan bewegingsarmoede niet binnen een paar jaar oplossen, maar het is wel een prachtig streven,” aldus Gudde
 
“De club heeft altijd gezegd het beste resultaat te behalen door samen te werken. Alfa-college en Hanzehogeschool zijn twee goede partners daarin gebleken. Een mooi voorbeeld is de FC Groningen Scholentour. Samen is een zesweeks programma ontwikkeld dat inzet op Meer en Beter Bewegen en breed motorische ontwikkeling. Waarin wordt gemonitord en een aanzet wordt gegeven tot een beweegrijke toekomst bij jonge generaties basisschoolleerlingen. We zijn trots dat we met het zetten van de handtekeningen de samenwerking voortzetten en in de nabije toekomst gaan intensiveren.”
 
Ontwikkelen van talent
Net als FC Groningen zetten Hanzehogeschool en Alfa-college in op het ontwikkelen van talent. Mensen laten ontdekken waar hun kwaliteiten liggen en in hun kracht zetten. Op dit moment hebben liefst 57 medewerkers of stagiairs binnen FC Groningen die een verleden bij het Alfa-College of Hanzehogeschool.
 
“Ik schrok in positieve zin van deze aantallen,” vervolgt Gudde. “Zeker in de huidige tijd waarin de vraag naar goed personeel groot is, moet je als organisatie de mens centraal zetten. Studenten worden goed opgeleid bij Hanzehogeschool en Alfa-college en er zit een goede drive achter deze jonge mensen om tijdens de studie en in de jaren daarna te willen groeien. Kwaliteiten die wij als werkgever weer kunnen benutten en op verder kunnen bouwen.”
 
Inspirerende bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst ‘Samen naar een beweegvriendelijke en vitale toekomst’ kwamen diverse voormalig studenten en werknemers van Hanzehogeschool en Alfa-college – onder wie bondcoach van Oranje onder-18 Mischa Visser en hoofd voetbalontwikkeling onderbouw bij FC Groningen Byron Bakker –  bijeen in de Maatschappelijke skybox van FC Groningen. Onder leiding van manager Maatschappelijke Programma’s Simon Cageling werd een inspirerend vraaggesprek gevoerd over het ontwikkelen van jongeren, het pakken en aanreiken van kansen en het belang van vroeg beginnen met bewegen.
 
Bekijk een sfeerimpressie via de onderstaande video en hoor waarom zowel Petra Smeets van Hanzehogeschool als Enno van der Werff van Alfa-college ook een groot belang hechten aan deze samenwerking.
 

Laatste nieuws