GWB (13+ jaar)

Ik doe graag mee aan (aanvinken wat van toepassing is):

Hierbij verleent ondergetekende toestemming aan FC Groningen om, tot wederopzegging, de contributie voor het lidmaatschap (€ 17,50 per seizoen) via een automatische incasso af te schrijven van het opgegeven rekeningnummer. Een seizoen loopt van juli t/m juni en het opgegeven rekeningnummer dient van een meerderjarige te zijn en kan geen spaarrekening zijn.

U heeft niet alle verplichte velden ingevuld

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy policy verwerkt.