Stichting Laat Ons Weer Eens Samen Juichen

header-STICHTING

FC Groningen lanceert samen met supporters de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’. Vanuit dit initiatief worden seizoenkaarten verstrekt aan mensen in Stad en Ommeland die onder de armoedegrens leven.

Voor meer informatie over de stichting, inclusief doelstelling en beleidsplan, klik hier

Onlangs startte FC Groningen de campagne ‘Laat ons weer eens juichen’. De opzet hiervan is tweeledig: supporters en sponsors verzoeken af te zien van een tegemoetkoming over het afgelopen seizoen en daarnaast zoveel mogelijk seizoenkaarten voor 2020/2021 te verkopen. Dit alles om FC Groningen zo sterk mogelijk door de coronacrisis te loodsen. Het leidde tot diverse initiatieven onder oud-spelers, supporters en sponsors van de club. Zo kwam Erik Nevland met het idee om de club te helpen met de aanschaf van twee seizoenkaarten en die ter beschikking te stellen aan een goed doel.

Seizoenkaart doneren
Het idee om de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’ te gaan oprichten, kwam voort uit de belangstelling van betrokken mensen rondom de club. FC Groningen kreeg vanuit allerlei verschillende hoeken van mensen de vraag of ook zij als donateur konden aansluiten bij het initiatief van Nevland. Vanuit supportersgeledingen ontstond daarnaast de wens om kaarten te verstrekken aan mede-supporters, die om financiële redenen niet (meer) in staat zijn een seizoenkaart bij FC Groningen aan te schaffen. In samenspraak met de Supportersvereniging FC Groningen ontstond het plan een breed maatschappelijk fonds op te richten.

Door onderaan deze pagina te klikken op de button 'doneer seizoenkaart', kan een bijdrage worden gedaan. Er wordt hierbij een bedrag van € 219,- per donatie gehanteerd, de prijs van een seizoenkaart op de Tonny van Leeuwen Tribune of Koeman Tribune.

Een kleiner bedrag doneren aan het seizoenkaartfonds is ook mogelijk. Via deze link is het bedrag zelf te bepalen en wordt dit eveneens toegevoegd aan het totaalbedrag. 

Wie ontvangt een seizoenkaart?
Naast het Jeugdfonds Sport en Cultuur brengt FC Groningen samen met de Supportersvereniging FC Groningen in kaart welke supporters van de club niet (meer) kapitaalkrachtig genoeg zijn om zelfstandig een seizoenkaart aan te schaffen. Die zorgvuldig en discreet geselecteerde supporters komen in aanmerking voor een gedoneerde seizoenkaart. Voorwaarde is hierbij onder meer dat men al een seizoenkaart heeft gehad en deze aantoonbaar om financiële redenen niet (meer) kan verlengen.
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur heeft inzichtelijk welke families geen middelen hebben om zelf een kaart te kopen.

Bij vragen over bovenstaande informatie kan er gemaild worden naar .

donneer-seizoenkaart
aanvraag-seizoenkaart