Vertrouwenscontactpersoon

190524EOB5661site

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

FC Groningen wil een voetbalvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat willen we stoppen. Als ongewenst gedrag voorkomt, willen wij dat als club graag weten en willen we jou daarbij ondersteunen.

Er zijn diverse vormen van ongewenst gedrag zoals: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, gewelddadig gedrag. Maar personen kunnen ook andere problemen ervaren waardoor je niet kan zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.
 
Je kan zelf met deze punten te maken krijgen maar je kan het ook bij een ander zien gebeuren. Ook dan (als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder) nodigt FC Groningen jou uit om contact te leggen met de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders dit zelfs verplicht om te doen.
 
Wat doet de VCP?
De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk.
 
Wie is de VCP van FC Groningen?
Roel Petter is in het dagelijks leven medisch maatschappelijk werker in het UMCG. Hij is ook aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast werkt hij sinds 2002 voor NOC*NSF met het thema ‘Ongewenst gedrag in de sport’. Als vertrouwenspersoon heeft hij hier veel ervaring mee opgedaan. Hij heeft vele slachtoffers, beschuldigden en bestuurders bijgestaan wanner ze hiermee te maken kregen. In 2004 heeft hij de opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon (VCP) ontwikkeld en sindsdien heeft hij tweeduizend personen door het hele land opgeleid.
 
Hoe kan je de VCP bereiken?
Via het e-mailadres kan je contact leggen met de VCP. Hij neemt dan binnen 24 uur contact met je op. Het e-mailadres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken en niet om daar al te vertellen waar het over gaat.