Missie / Visie

Missie

Als trotse volksclub kent FC Groningen een sterke betrokkenheid bij Noord-Nederland. De club strijdt met gepassioneerd voetbal voor een Europees ticket. Opleiden in een topsportomgeving is daarbij de basis. De prestaties van en de gezamenlijke passie voor FC Groningen verbinden en inspireren supporters, medewerkers, vrijwilligers, (amateur)sporters en het bedrijfsleven. De club kenmerkt zich als nuchter en toegankelijk.

FC Groningen: 90 minuten voetbal + meer

Meer informatie over de plannen voor de komende jaren staat  in het beleidsplan 2017 - 2020. Deze is hier te lezen. 

Visie

FC Groningen creëert, in goede en slechte tijden, een omgeving waarin spelers en supporters samen presteren. De club maakt gebruik van haar landelijke uitstraling en Europese ambities om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving op het gebied van regiopromotie, duurzaamheid, gezondheid, (talent)ontwikkeling en economie. De club kan zich hierdoor met recht de Trots van het Noorden noemen.

Kernwaarden

FC Groningen hanteert bij het opstellen en uitvoeren van haar beleid vijf kernwaarden. Deze begrippen vormen de basis onder bijna alles wat FC Groningen als club onderneemt en doet en keren terug in dat waar de Trots van het Noorden voor staat. 

De vijf kernwaarden van FC Groningen zijn:
- Onvoorwaardelijk
- Ambitieus
- Betrokken
- Toegankelijk
- Strijdvaardig