string(17) "WP Rocket/Preload"

Ronald McDonald huis Groningen.

Als je kind ziek is, wil je als ouder zo dicht mogelijk in de buurt zijn. Je wilt zo snel mogelijk aan de rand van het bed staan als je kind je nodig heeft. Daarom zijn de Ronald McDonald Huizen onmisbaar. Voor een kus, een knuffel en om je kind zoveel mogelijk vertrouwd te laten voelen in een ziekenhuisomgeving.

FC Groningen heeft sinds 2014 het Ronald McDonald Huis Groningen als goed doel in de regio geïnitieerd en Stichting FC Groningen in de Maatschappij spant zich in om hiervoor geld te generen.

Dankzij het Ronald McDonald Huis Groningen heeft een ziek kind altijd zijn of haar ouders dicht bij zich. Het Ronald McDonald Kinderfonds draagt al ruim dertig jaar concreet bij aan het welzijn van zieke of gehandicapte kinderen en hun familie.

Een Ronald McDonald Huis is veel meer dan een dak boven het hoofd. Ouders vinden er steun bij het management en de onmisbare groep van circa zeventig vrijwilligers die er werkt. Maar vooral ook bij andere ouders, die zich in dezelfde onzekere en moeilijke situatie bevinden.

Het fonds heeft vijftien Ronald McDonald Huizen verspreid over Nederland. Zonder de inzet van vrijwilligers en steun van buitenaf kunnen Ronald McDonald Huizen niet bestaan.

Dankzij het Ronald McDonald Huis Groningen heeft een ziek kind zijn of haar ouders altijd dichtbij.

www.kinderfonds.nl