Missie en visie

langsmallefotokinderenstadion

Missie Amateurconvenant
Als trotse voetbalclub met een sterke betrokkenheid in haar verzorgingsgebied wil FC Groningen het uithangbord zijn voor meer dan 90 minuten voetbal. Als Betaald Voetbal Organisatie heeft FC Groningen een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol in de samenwerking met amateurverengingen. Middels het Amateurconvenant wil de Trots van het Noorden door te verbinden en te inspireren invulling geven aan de samenwerking met convenantpartners.

Visie Amateurconvenant
Met het Amateurconvenant als middel wil FC Groningen een innovatief en vooruitstrevend kennisplatform zijn. In samenwerking met alle betrokken partners zorg dragen voor het optimaal versterken van het voetbalniveau en voetbalbeleving in Noord-Nederland. Aangesloten verenigingen en FC Groningen zijn eensgezind verantwoordelijk voor het opleiden van (talentvolle) jeugdspelers. (Jeugd)leden van amateurclubs zijn trots en betrokken bij FC Groningen. 

Algemene doelstelling Amateurconvenant
Verbeteren van het algemene voetbalniveau en de voetbalbeleving in Noord-Nederland

Voetbalniveau:
Met ‘voetbalniveau’ wordt bedoeld alle activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van spelers/speelsters op het veld.

Voetbalbeleving:
Met ‘voetbalbeleving’ wordt bedoeld alle activiteiten die bijdragen aan de sfeer en de promotie van het product voetbal rondom het veld of in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Streven 2016-2020

  1. We streven ernaar dat alle jeugdleden van convenantpartners minstens 5 keer per jaar passief van informatie of promotieactiviteiten online op de hoogte wordt gebracht.
  2. We streven ernaar dat 80% van de convenantpartners jaarlijks kan spreken over ledenbehoud of ledengroei bij hun eigen vereniging.
  3. We streven ernaar dat alle jeugdleden van convenantpartners minstens 2 keer per jaar van dichtbij actief in aanraking komt met de topsport van FC Groningen.
  4. Minstens 30% van alle convenantpartners heeft een voetbaltechnisch beleid gebaseerd op de groen-witte voetbalfilosofie van FC Groningen.
  5. We streven ernaar dat er 20% minder blessures zijn bij de convenantpartners
  6. We streven ernaar dat 75% van de amateurclubs een extra inkomstenbron genereren met behulp van FC Groningen .
  7. We streven ernaar dat talentvolle jeugdvoetballers worden herkend en getipt door de relatiebeheerders van amateurclubs.
  8. We streven ernaar dat minstens 3 convenantpartners actief zijn op 3e divisie niveau met spelers in de selectie die afkomstig zijn uit de opleiding van FC Groningen.