Vereniging van de toekomst

2 maart 2020 / vandaag

‘Vroeger was alles beter’ en ‘jongeren voelen geen verantwoordelijkheid.’ Populaire uitspraken die ook Niek Hollewand, marketeer bij FC Groningen en coördinator van het Amateurconvenant, geregeld hoort. Niek constateert dat het verenigingsleven al jaren onderhevig is aan enorme veranderingen. Het aantal verenigingen loopt terug, net als de ledenaantallen bij diverse voetbalclubs.

Niek profielfoto 1819

Problematieken als het vinden van gekwalificeerd technisch kader, vrijwilligers en financiën zijn aan de orde van de dag. Hoe is de doorsnee vereniging in de nabije toekomst georganiseerd? Hollewand filosofeert hierover aan de hand van de fictieve vereniging ‘OmniVereniging de Toekomst.’
 
Algemeen
“Bij ‘OmniVereniging de Toekomst’ staat de vitale burger centraal. Deze vereniging is een grote online- en offline community waarin strategie, structuur en cultuur door leden wordt bepaald. Flexibiliteit is de sleutel. Het online platform (de digitale kantine) van ‘ov. de Toekomst’ faciliteert communicatie door wensen en behoeften in groepen samen te brengen. Financiële- en ledenadministratie loopt via een direct betaalsysteem.”
 
 

Strategie
Een flexibel aanbod van sport en verenigingsleven wordt gefaciliteerd door professionals en vrijwilligers. Alle leden zijn vrijwilligers. De lokale zorginstantie, het onderwijs, de lokale overheid, de kerk, de muziek- en de theatervereniging, de fitnesscentra en alle sportverenigingen hebben zich verenigd in ‘ov. de Toekomst.’ Vitaliteit en plezier staan centraal. Door schaalvergroting en samenwerking zijn naast alle leden, ook verenigingsmanagers en buurtsportcoaches bezig met het draaiende houden van de vereniging.

PIJLERS-AANPASSING

Maatschappelijke partnerschappen
Via sociale en maatschappelijke (activerings)programma’s worden onder andere mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, begeleid door de gemeente en actief ingezet voor de organisatie van de vereniging. De zorgverzekeraar stimuleert sport en beweging door een uniek sponsorschap met ‘ov. de Toekomst’ waarin leden stapelkorting krijgen op de premie door consequent deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Naast de trainer/coach bewijst en bevestigt een smartwatch aanwezigheid en fysieke inzet in een geautomatiseerd proces.

Cultuur
Vanuit de oerbehoefte van Nederlanders om onderdeel te zijn van een groter geheel, je te kunnen identificeren en een bijdrage te leveren aan de maatschappij, gedijt ‘ov. de Toekomst.’ Teams zijn community-groepen die ontstaan door de sport en beweegwensen om hobby’s en sportprogramma’s gezamenlijk uit te voeren.
 
Gemeentelijke sportparken zijn veelal de plek waar samen kan worden gesport. Ook is er volop sport en beweging in openbare ruimtes, zowel binnen als buiten. Beschikbare faciliteiten worden optimaal ingezet door zoveel mogelijk verschillende sportbeoefenaars. Flexibiliteit is troef, maar eenmaal gecommitteerd aan de afspraken van een team of groep die vooraf zijn vastgesteld voor een bepaalde periode (seizoen), dien je deze op te volgen.

ov de toekomst

Structuur
Door de omniverenigingsstructuur kunnen sporten ook worden gecombineerd. Zo is er een concept voetbal-fitness (geïnspireerd door Kicks Fit) opgezet waarbij leden zowel kracht als conditie op peil kunnen houden onder leiding van een voetbal- en fitnesstrainer.
 
‘Ov. de Toekomst’ maakt gebruik van een app-applicatie die te vergelijken is met platforms als UBER, Helpling en Airbnb. Deze applicaties brengen vraag en aanbod bij elkaar. Een vrijwilligerstaak zoals de kantinedienst op donderdagavond wordt via een opbod-systeem in de ‘digitale clubhuis app’ ingevuld. Hoe minder animo voor het uitvoeren van de betreffende vrijwilligerstaak, hoe meer korting je krijgt op je contributie. Community-leden betalen aan het begin van het jaar vast contributiebedrag. Dat bedrag is 150 euro hoger dan dat de contributie van ‘vv de Geschiedenis’ was en is afhankelijk van de inschrijving van en deelname aan verenigingsactiviteiten.

20200126JV9260

Hoe minder gewillig de vrijwilligerstaak is, hoe meer geld je terugkrijgt voor het uitvoeren van de betreffende taak. Aan het einde van het jaar wordt een afrekening gedaan op basis van je bijdrage aan de community door het invullen van de vrijwilligerstaken. Iemand die geen taak heeft uitgevoerd (en zich dus als consument gedraagt), krijgt 0 euro bij de afrekening en krijgt dus niks terug van zijn contributiebedrag. Iemand die zich voortreffelijk heeft ingezet voor ‘ov. de Toekomst’ kan maximaal het gehele contributiebedrag terugverdienen. De community bepaalt na afloop van een seizoen op democratische wijze in het ‘digitale clubhuis of en hoe ‘niet-betrokken leden’ onderdeel kunnen blijven van ‘ov. de Toekomst.’
 
Algemene ledenvergadering
Naast het invullen van de vrijwilligerstaken in het digitale clubhuis, kun je in de menubalk ook kopjes vinden waarin sportieve resultaten en trainingstips kunnen worden gedeeld en vergeleken, en kunnen sportdates worden gepland. Via tools, zoals een enquête om de opinie van leden te peilen, worden beleidskeuzes gemaakt. De algemene ledenvergadering gebeurt dus ook digitaal. Uiteraard wordt deelname aan enquêtes en vergaderingen beloond met een korting op de contributie aan het einde van het seizoen.
 
"Samen zijn we ‘ov. de Toekomst!"
 
Illustratie zijn afkomstig van Back2Basics. Wil je  meer informatie over het Amateurconvenant weten? Lees de Amateuconvenant Seizoengids 2019/2020 

alle logo%27s goed
Gasterra

Praat mee

Laatste nieuws