Ledenwerving tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek

13 september 2022

Zowel het behoud als het werven van leden is voor alle verenigingen van cruciaal belang. Voor amateurverenigingen zijn er diverse activiteiten denkbaar om het ledenaantal te bevorderen.

Een mooi voorbeeld hiervan binnen het Amateurconvenant is een voetbalclinic bij VV Beilen tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek.

Op zaterdag 24 september wordt in Beilen een voetbalactiviteit  georganiseerd voor de jeugd waar zij kennis kunnen maken met voetbal, iets wat perfect past binnen de Sportweek.

De NOC*NSF Nationale Sportweek van 16 tot en met 25 september 2022 staat namelijk volledig in het teken van zoveel mogelijk Nederlanders laten genieten van sporten en sportief bewegen. VV Beilen grijpt dus de Nationale Sportweek aan om zoveel mogelijk mensen te laten (her)ontdekken wat voetbal met je doet.

Wat doet jouw vereniging aan ledenwerving? Laat het ons weten!

Laatste nieuws