De vereniging verbindt: vv de Weide

3 april 2020 / vandaag

De vereniging verbindt, ook in moeilijke tijden. Dat geldt voor FC Groningen en ook de ruim 200 aangesloten partnerverenigingen in bij het Amateurconvenant FC Groningen. Vandaag aandacht voor: vv de Weide. Een club met een vooruitstrevend vrijwilligersbeleid en oog voor de maatschappij.

weide sportpark

“Verenigingsleven valt en staat met de inzet van vrijwilligers, zo ook bij v.v. de Weide. Vanaf seizoen 2019-2020 is het nieuwe vrijwilligersbeleid ingevoerd. Dit betekent dat van alle leden een actieve bijdrage wordt verlangd in het uitvoeren van vrijwilligerstaken. De vereniging kent zo’n 40 taken, aan iedere taak is een puntenaantal gekoppeld. Per seizoen moet een vrijwilliger 4 punten behalen. De commissie en het bestuur trachten met dit nieuwe beleid structureel dekking te krijgen op de grote hoeveelheid aan vrijwilligerstaken die er binnen de vereniging zijn. Het beleid moet tevens bijdragen aan een duurzame (ver)binding met de vereniging en tussen leden onderling.”
 
“Een ander doel van dit seizoen was, het volgen van het Kwaliteits- & Performance Programma van de KNVB tot lokaal niveau. Het model licht onze jeugdopleiding door en geeft concrete handvaten om de opleiding te verbeteren.”

vvdeweide

Hoe toont de vereniging haar maatschappelijke gezicht?           
“Zorgorganisatie Ambiq en onze vereniging hebben een waardevolle samenwerking. Jongeren van Ambiq voeren sinds dit seizoen (lichte) werkzaamheden uit bij de voetbalvereniging. Ambiq behandelt en begeleidt kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek. Deze manier van samenwerking tussen een zorgorganisatie en een sportclub richt zich niet alleen op het sportieve aspect, maar geeft jongeren ook de kans om zich op deze manier te kunnen ontwikkelen. Zo bereiken de jongeren van Ambiq nieuwe succesmomenten en vinden ze hun weg in de maatschappij.”
 
Waar staat de vereniging over 5 jaar?     
“Over 5 jaar willen wij een jeugdopleiding bieden met lokaal niveau, een groei in het aantal senioren- en damesteams en veel betrokken vrijwilligers.”
 
Wat is de overeenkomst tussen uw vereniging en FC Groningen?        
“Plezier, daadkracht en kwaliteit!”
 
Publicatie uit de Amateurconvenant FC Groningen Seizoengids geschreven door: Ciska Snel, secretaris, vv de Weide.

Eerdere edities van 'De vereniging verbindt!'

weide
Gasterra

Praat mee

Laatste nieuws