Column Jan van Driel - Veranderend voetballandschap

31 oktober 2018 / vandaag

jan van driel

Tijdens het seizoen 2018/2019 zien we wederom verschuivingen in de competitie van het Amateurvoetbal. Sinds enkele seizoenen wordt naast het sportieve aspect ook gekeken naar de meest optimale geografische indeling voor de verenigingen. Hetgeen betekent, dat de districtsgrenzen niet meer zo strikt worden gehanteerd, wat resulteert in meer derby’s, minder reisafstanden bij uitwedstrijden en meer toeschouwers bij de wedstrijden. In het verleden werd gesproken over uitlening van clubs, maar momenteel wordt het steeds meer als normaal ervaren. Zo zien we bijvoorbeeld in de zondag 2eklasse L vier verenigingen uit het district Oost bij Noord ingedeeld en in zaterdag 3.de klasse D zelfs vijf verenigingen. In de 4e en 5e klasse zien we dit nog maar in beperkte mate. De competities van Noord en Oost worden vanuit het regionale KNVB-kantoor in Zwolle geregeld.

Maar dan blijft natuurlijk de vraag: wat er tijdens een seizoen zoal wijzigt. Nu we weer al een aantal weken bezig zijn in het seizoen 2018/2019 zien we al weer behoorlijke verandering ten opzichte van het vorige seizoen. Landelijk gezien werd in het amateurvoetbal van de 2e divisie tot en met de 5e klasse in het seizoen 2017/2018 gestart met 1010 standaardteams in het zaterdagvoetbal en 1507 standaardteams in het zondagvoetbal. Procentueel is dat respectievelijk 40,1% en 59,9%. Voor het seizoen 2018/2019 hebben zich 1022 standaardteams voor de zaterdag aangemeld en 1443 voor de zondag. Procentueel is dat respectievelijk 41,5,1% en 58,5%.

Een toename van 12 teams bij de zaterdag en een afname van 64 teams bij de zondag. Bij de start van het seizoen 2012/2013 kenden we 969 standaardteams in het zaterdagvoetbal en 1698 in het zondagvoetbal. Procentueel is dat respectievelijk 36,3% en 63,7%. We zien ook een verschuiving van standaardteams naar de B-categorie, maar die zijn doordat de landelijke gegevens moeilijk zijn te verkrijgen in de genoemde cijfers niet meegenomen. Daarnaast zien we, dat een aantal verenigingen moeite hebben om een prestatiegericht tweede team op de been te brengen. Dit speelt vooral in het zondagvoetbal, maar die kentering is inmiddels ook in het zaterdagvoetbal zichtbaar.

In het district Noord blijft het zaterdagvoetbal praktisch op hetzelfde niveau en zien we wat het zondagvoetbal betreft een lichte terugloop. Voor het district Oost geldt een behoorlijke terugloop voor wat het zondagvoetbal betreft. De grootste veranderingen vinden echter in het Westen plaats en zien we onder andere in West 2 waar ook Rotterdam en Den Haag onder vallen, dat men daar de 3e en 4e klasse zondag heeft samengevoegd. Daar wordt gespeeld in gewijzigde competitievorm en wil men uiteindelijk toe naar elk twee poules in resp. de 3e klasse en 4e klasse. De overgang van de zondag naar de zaterdag vindt gestadig plaats en het is de vraag hoe ons voetbal er over tien jaar nog uitziet. Alhoewel in het district Zuid 2 (o.a. provincie Limburg) alleen op zondag prestatief wordt gevoetbald en dit zal ook niet zo snel veranderen.

Verdere wijzigingen in het seizoen 2018/2019
De nieuwe wedstrijdvormen gelden vanaf het seizoen 2018/2019 ook voor o.11 en o.12 pupillen en de 8 tegen 8 wedstrijden zullen worden gespeeld op een veld dat iets kleiner is dan een half veld. De wedstrijden worden geleid door pupillenscheidsrechters.

Sinds het seizoen 2013/2014 komen beloftenteams uit in de voetbalpiramide. Na een jarenlange discussie zijn de voorwaarden voor deelname van de beloftenteams behoorlijk aangescherpt. In het seizoen 2018/2019 spelen er beloftenteams in de 1e divisie, 2e divisie, 3e divisie (zaterdag en zondag) en de hoofdklasse (zondag).

Jan van Driel
Ambassadeur Amateurconvenant FC Groningen

Gasterra

Praat mee

Laatste nieuws