Column Jan van Driel: 'Aandacht voor je leden loont'

11 maart 2021

Onderzoek heeft uitgewezen, dat in het verzorgingsgebied van FC Groningen bewegingsarmoede prominent aanwezig is. Slechts 18% van de kinderen voldoet aan de bewegingsrichtlijn. De motorische vaardigheid holt achteruit. In het beleidsplan van de Trots van het Noorden 2020-2025 ‘Samen naar de Grote Markt’ geeft FC Groningen aan de maatschappelijke pijler invulling door meer en beter bewegen te stimuleren.

Hopelijk mogen de amateurverenigingen op niet al te lange termijn weer meer activiteiten organiseren en daar ligt dan ook een enorme kans! FC Groningen pakt de handschoen op en wil samen met de clubs aangesloten bij het Amateurconvenant meer kinderen aan het voetballen krijgen.

Actief beleid
Voor de amateurverenigingen is een belangrijke taak weggelegd. De vraag is daarbij: hoeveel verenigingen voeren een actief beleid gebaseerd op ledenwerving en –behoud? Vaak heerst bij clubs de waan van de dag. Hoe krijgen we komend weekend alle teams weer op sterkte de wei in? Maar er zijn ook andere voorbeelden: verenigingen die een coördinator voor ledenwerving en –behoud binnen hun club hebben aangesteld. In veel gevallen heeft dit in een positief effect geresulteerd. Op sociale media zijn hiervan goede voorbeelden te zien.

Verschillende activiteiten
Er zijn verschillende activiteiten die je als vereniging kunt organiseren om nieuwe leden te werven. Initiatieven als een vriendinnen- of vriendendag of open en proeftrainingen voor nieuwe leden aanbieden. Het zijn voorbeelden van de allerleukste, simpelste en meest laagdrempelige manier om meer meisjes en jongens in beweging te krijgen én te binden aan de vereniging. Doe zoiets in het voorjaar en succes is vaak verzekerd!

Het biedt de mogelijkheid een kind al in een vroeg stadium kennis te laten maken met het mooie van voetbal. Het ukkie- of kaboutervoetbal – hoe je het maar wil noemen – wordt bij de jongste jeugd, maar óók bij de ouders als bijzonder leuk ervaren. Voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar de contributie een financieel te hoge drempel vormt, biedt het Jeugdfonds Sport & Cultuur een uitkomst om die contributie te betalen.

Initiatief Asser Boys
Jonge asielzoekers mochten van de wereldvoetbalbond FIFA sinds 1 juli 2020 niet meer trainen en voetballen. Op initiatief en aandringen van convenantpartner Asser Boys bedong de KNVB bij de FIFA een uitzonderingspositie. Een fantastisch resultaat.

Voor de hogere groepen wordt in een aantal regio’s ieder voorjaar het schoolvoetbal georganiseerd. De eerder genoemde coördinator kan bij al deze genoemde facetten een belangrijke rol vervullen!

Scholentour en Voetbal in de wijk
FC Groningen levert graag een bijdrage via maatschappelijke projecten als de Scholentour en Voetbal in de wijk. Een initiatief in samenwerking met de provincie Groningen om zoveel mogelijk kinderen te laten sporten. Er ligt ook een mooie en uitdagende rol bij het bedrijfsleven. Voor de verenigingen belangrijk om daarop in te haken. En als je hiervoor belangstelling hebt, neem dan eens contact op met FC Groningen of – als het straks weer is toegestaan – het mogelijk is met een jeugdteam deel te nemen aan de line-up met de spelers bij een Eredivisiewedstrijd of met wapperaars van het megadoek in de middencirkel van het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Een actief beleid op het gebied van werving en behoud zal resulteren in meer leden!
Bijgevoegde flyer en informatie is te vinden op de website van de KNVB “werving en behoud van leden”. Donderdag 18 maart organiseert de KNVB een webinar ledenwerving. Aanmelden kan via KNVB.nl
 
 

Laatste nieuws