Bijeenkomst over volwassenen rond pupillenvoetbal

2 maart 2017

Maandag 20 maart aanstaande organiseert FC Groningen in samenwerking met de KNVB een bijeenkomst in het Noordlease Stadion waarin de rol van het kader, ouders, de scheidsrechterscoördinator, de spelbegeleider centraal staan. Ook wordt rol belicht, die een technisch jeugdcoördinator in de ontwikkeling van het kader kan hebben.

PUPILLEN, WEDSTRIJDEN, OUDERS, KADER; HOE ZORGEN WE VOOR EEN WEKELIJKS VOETBALFEESTJE?

Het kind wordt centraal gesteld en de nieuwe wedstrijdvormen zijn, vanuit de criteria ‘plezier’ en ‘ontwikkeling’, daarop aangepast. Maar, dit vraagt ook iets van alle volwassenen rond de pupillen. Zij zijn het die het voetbalfeestje kunnen maken, maar ook verpesten.

Alle convenantpartners zijn van harte uitgenodigd om met een afvaardiging -van maximaal vier personen- bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. De aanmeldingstermijn loopt tot en met maandag 13 maart aanstaande. Aanmelden kan via deze link

FC Groningen wil samen met KNVB en andere betrokken partijen een bijdrage leveren aan het voetballandschap in Noord-Nederland. Daarnaast stimuleert FC Groningen kennisdeling tussen de clubs onderling. Er valt immers veel van elkaar te leren en veel amateurverenigingen lopen tegen vergelijkbare zaken aan. 

Laatste nieuws