Aanmelden/contact

logo AmateurconvenantFCG 1516 1e versie

Amateurverenigingen die betrokken zijn bij het Amateurconvenant FC Groningen tekenen geen overeenkomst met rechten en plichten. Het is een 'intentieverklaring' tussen FC Groningen en de amateurvereniging. Hierbij wordt gestreefd naar het verbeteren van de samenwerking tussen beide partijen. Deelname aan het Amateurconvenant is geheel kosteloos en biedt verenigingen veel voordelen en extra informatie op.

Via onderstaand formulier kan uw vereniging zich aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. In het vervolg ontvangt de contactpersoon nieuwsbrieven en informatie over speciale acties. In de meeste gevallen fungeert de secretaris of een jeugdcoördinator als contactpersoon namens de vereniging. De contactpersoon kan de informatie vervolgens plaatsen op de website of verspreiden onder de betreffende doelgroep binnen de vereniging.

Wilt u de contactgegevens van uw vereniging wijzigen?
Dat kan door het opnieuw invullen van het contactformulier. Daardoor worden de gegevens automatisch aangepast. In het vervolg worden nieuwsbrieven en speciale acties gestuurd naar de nieuwe contactgegevens.

Contactformulier:

U heeft niet alle verplichte velden ingevuld

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy policy verwerkt.